Att lägga om taket är ett stort projekt som man inte vill behöva ge sig i kast med allt för många gånger. De vanligaste materialen kan hålla i 50 år om man sköter underhållet och den här texten ska vi bland annat titta på när man behöver byta tak och vad som påverkar hur länge taket kommer att hålla.

Hur ofta ska man byta tak på villa? Det beror på materialet!

Vänta inte för länge med att byta tak

Hur ofta ska man byta tak på villa? Ett svar på frågan är att man inte ska vänta så länge att man måste reparera eller byta ut de bärande takbjälkarna. När takets yttersta skikt börja läcka får man snabbt problem som innebära att takomläggningen blir dyrare än de hade behövt bli.

Hur ofta man behöver lägga om taket beror också på hur väl man sköter underhållet. Mossa och annan påväxt behöver avlägsnas och trasiga takpannor behöver bytas ut. Tak utsätts för vädrets makter och slitage är oundvikligt. Man ska dock vara medveten om att det kostar mycket pengar att lägga om taket.

Olika material håller olika länge

Takpannor av betong eller tegel ska hålla i hundra år men det är under förutsättning att man utför underhåll regelbundet. Har man papp under pannorna kan den behöva bytas ut, då återanvänder man de befintliga pannorna. Rena papptak brukar hålla omkring 30 år och samma gäller för tak av plåt. Gummiduk är idag relativt vanligt och det är en takbeklädnad som brukar hålla i 10 -15 år.

Ett tak kan hålla i 100 år

Det är inte nödvändigtvis en sämre affär att välja en takbeklädnad med kortare livsläng än ett tak som håller i 100 år. Inte om det är betydligt billigare att lägga och kräver mindre underhåll. Grovt förenklat kan man säga att det dels finns tak som håller omkring 100 år och dels material som håller i 10-30 år innan man behöver byta ut det.