Om taket läcker märks det kanske inte på en gång. Först när vattnet tagit sig igenom alla delar av ditt innertak märker du att något är fel: Ett stilla droppande i hallen, en märklig fläck som breder ut sig invid skorstenen, en rännil utmed väggen… Nu syns att något är fel! Men vad är nu nästa steg? Kan man laga tak själv eller ringa takläggare?

Det är riktigt bråttom!

Man kan inte förebygga alla skador på ett tak. Men man måste åtgärda dem innan skadorna på konstruktion och innertak blir stora. Vattenläckor som sakta sipprar är svåra att upptäcka men de kan få mögel att trivas på vinden och sprida sig. Upp och kika! Ser du något fel? Inte? Ring genast en firma som har takläggare!

Proffsig reparation förhindrar fler skador

Takläggaren kommer att inspektera ditt tak både utvändigt och invändigt och fuktmäta plank, brädor och isolering. Plåtskarvar på taket kommer att granskas. Sedan får du facit. Det här är orsaken till läckan. Ibland är det takpannor som glipar och takpapp som smulats sönder så yrsnö kommer under och smälter ned. Ibland är det plåten som eroderat i en skarv. Ibland är det något annat. Men en takfirma hittar felet och kan åtgärda det.

Kan man laga tak själv eller ringa takläggare?

Jobba snabbt och skickligt

När taket läcker kan man behöva riva upp det genast för att åtgärda problemet. Upp med ställningar snabbt och skydda huset från väder och vind. Mät fukt, kolla mögel, bär ned takpannor om behövs det, bryt upp taket, lägg nytt innertak, ny papp och fuktspärr, ny bärläkt och så ett tätt ytterskikt. Men gör det snabbt innan fler skador sker. Kontrollera sedan om problemet är löst. Har du all kunskap och färdighet, samt maskiner och ställning för att göra detta – sätt igång. Ta ledigt från jobbet för att hinna. Eller så ringer du en takläggare. Valet är ditt.